Raden Adjeng Kartini

Raden Adjeng Kartini (21 april 1879-17 september 1904), soms bekend als raden Ayu Kartini, was een prominent Indonesisch nationaal heldin uit Java. Ze was ook een pionier op het gebied van onderwijs voor meisjes en vrouwenrechten voor Indonesiërs.Geboren in een aristocratische Javaanse familie in Nederlands-Indië, nu Indonesië, volgde ze een Nederlandse basisschool.

Ze wilde verder onderwijs, maar de optie was niet beschikbaar voor haar en andere meisjes in de Javaanse samenleving. Ze kwam in contact met verschillende ambtenaren en invloedrijke mensen, waaronder J.H. Abendanon, die belast was met de uitvoering van het Nederlandse ethische beleid.

Kartini schreef brieven over haar ideeën en gevoelens, en ze werden gepubliceerd in een Nederlands tijdschrift en later als: uit duisternis naar licht, vrouwen leven in het dorp, en brieven van een Javaanse prinses. Haar verjaardag wordt nu gevierd als Kartini Day in Indonesië. Ze nam interesse in mystiek en verzette zich tegen polygamie. Haar pleidooi voor de opvoeding van meisjes werd voortgezet door haar zussen. Kartini scholen werden naar haar vernoemd en een fonds dat in haar naam werd opgericht om de opvoeding van meisjes te financieren.BiografieKartini werd geboren in een aristocratische Javaanse familie, toen Java deel was van de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië.

De vader van Kartini, Sosroningrat, werd benoemd tot regentschap van Jepara. Kartini's vader was oorspronkelijk de districtshoofd van Mayong. Haar moeder Ngasirah was de dochter van Madirono en een godsdienstleraar in Telukawur. Ze was zijn eerste vrouw, maar niet de belangrijkste. Op dit moment was polygamie een gangbare praktijk onder de adel. Koloniale regelgeving vereist een regentschap Chief om te trouwen met een lid van de adel. Aangezien Ngasirah niet van voldoende hoge adel was, trouwde Sosroningrat een tweede keer met Woerjan (Moerjam), een directe afstammeling van de Raja van Madura.

Na dit tweede huwelijk werd de vader van Kartini verheven tot regentschap Chief of Jepara, ter vervanging van zijn eigen vader, Tjitrowikromo.Kartini was het vijfde kind en de tweede oudste dochter in een gezin van elf, waaronder halve broers en zussen. Ze werd geboren in een gezin met een sterke intellectuele traditie. Haar grootvader, Pangeran ario Tjondronegoro IV, werd op 25-jarige leeftijd benoemd tot regentschap en de oudere broer van Kartini, Sosrokartono, was een volleerd linguïst.

Kartini's familie liet haar naar school gaan tot ze 12 jaar oud was. Hier leerde ze onder andere Nederlands spreken, een ongewone prestatie voor Javaanse vrouwen in die tijd. Nadat ze 12 jaar was, was ze thuis afgelegen (pingit), een gangbare praktijk onder Javaanse adel, om jonge meisjes voor te bereiden op hun huwelijk. Tijdens afzondering mochten meisjes het huis van hun ouders niet verlaten totdat ze trouwden, waarna het gezag over hen werd overgedragen aan hun echt genoten. Kartini's vader was milder dan sommigen tijdens de afzondering van zijn dochter en gaf haar privileges als Borduur lessen en occasionele optredens in het openbaar voor speciale evenementen.

Tijdens haar afzondering bleef Kartini zichzelf opleiden. Omdat ze Nederlands kon spreken, verwierf ze verschillende Nederlandse penvrienden. Een van hen, een meisje onder de naam Rosa Abendanon, werd een goede vriend. Boeken, Kranten en Europese tijdschriften voedden Kartini's interesse in het Europese feministische denken, en hadden de wens om de omstandigheden van de inheemse Indonesische vrouwen te verbeteren, die destijds een zeer lage sociale status hadden, gestimuleerd.Kartini's lezing bevatte ook de krant Semarang, waarop ze bijdragen begon te sturen die gepubliceerd werden. Voordat ze 20 was, had ze Max Havelaar en liefdesbrieven van Multatuli gelezen.

Ze las ook de stille kracht (The Hidden Force) van Louis Couperus, de werken van Frederik van Eeden, Augusta de Witt, de romantisch-feministische Auteur Goekoop de-jong van EEK, en een anti-oorlogs roman van Berta von Suttner, die Waffen Nieder! (Leg je armen neer!). Allemaal in het Nederlands.

Kartini's bezorgdheid was niet alleen op het gebied van de emancipatie van vrouwen, maar ook andere problemen van haar samenleving. Kartini zag dat de strijd voor vrouwen om hun vrijheid, autonomie en juridische gelijkheid te verwerven slechts een onderdeel was van een bredere beweging.Kartini's ouders regelden haar huwelijk met Joyodiningrat, de regentschap Chief van Rembang, die al drie vrouwen had. Ze trouwde op 12 november 1903.

Haar man begreep de doelstellingen van Kartini en stelde haar in staat om een school voor vrouwen op de oostelijke veranda van het Rembang Regency kantorencomplex op te richten. Kartini's enige zoon werd geboren op 13 september 1904. Enkele dagen later op 17 september 1904 overleed Kartini op 25-jarige leeftijd. Ze werd begraven in het dorp bulu, Rembang.Geïnspireerd door het voorbeeld van R.A. Kartini, richtte de familie van Deventer de R.A. Kartini Foundation op, die scholen voor vrouwen bouwde, ' Kartini's Schools ' in Semarang in 1912, gevolgd door andere vrouwen scholen in Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon en andere gebieden.

Herdenking van Kartini dag in 1953

In 1964 verklaarde president Sukarno de geboortedatum van R.A. Kartini, 21 april, als "Kartini Day" — een Indonesische nationale feestdag. Dit besluit is bekritiseerd. Er is voorgesteld om Kartini Day op 22 december in samenwerking met de Indonesische moeders dag te vieren, zodat de keuze van R.A. Kartini als nationale heldin niet zou overschaduwen van andere vrouwen die, in tegenstelling tot R.A. Kartini, de wapens opnamen om zich te verzetten tegen de kolonisten.

Degenen die de betekenis van R.A. Kartini echter erkennen, beweren dat ze niet alleen een feministe was die de status van vrouwen in Indonesië verhoogde, ze was ook een nationalistische figuur met nieuwe ideeën, die namens haar mensen worstelden en een rol speelden in de nationale strijd voor onafhankelijkheid.

Letters

Nadat Raden Adjeng Kartini overleed, verzamelde en publiceerde Dhr. J.H. Abendanon, de minister van cultuur, religie en industrie in Oost-Indië, de brieven die Kartini aan haar vrienden in Europa had gezonden. Het boek was getiteld deur tot tot licht (from Dark Comes Light) en werd gepubliceerd in 1911.

Het ging door vijf edities, met enkele extra letters opgenomen in de laatste editie, en werd vertaald in het Engels door Agnes L. Symmers en gepubliceerd onder de titel letters van een Javaanse prinses.De publicatie van de brieven van R.A. Kartini, geschreven door een inheemse Javaanse vrouw, trok grote interesse in Nederland, en Kartini's ideeën begonnen de manier waarop de Nederlanders inheemse vrouwen in Java bekeken te veranderen. Haar ideeën hebben ook inspiratie gegeven voor prominente figuren in de strijd voor onafhankelijkheid.Er zijn enkele redenen om te twijfelen aan de juistheid van de brieven van R.A. Kartini.

Er worden beschuldigingen geuit die hen in gevaar hebben gebracht. Deze verdenkingen ontstonden omdat het boek van R.A. Kartini werd gepubliceerd op een moment dat de Nederlandse koloniale regering zijn Nederlandse ethische beleid in Nederlands-Indië uitvoe, en Abendanon was een van de meest prominente aanhangers van dit beleid. De huidige verblijfplaats van de overgrote meerderheid van de brieven van R.A. Kartini is onbekend. Volgens de late Sulastin Sutrisno is de Nederlandse regering niet in staat geweest om de nakomelingen van J. H. Abendanon op te sporen.

Staat van de Indonesische vrouwen

In haar brieven schreef Raden Adjeng Kartini over haar opvattingen over de op dat moment heersende sociale omstandigheden, in het bijzonder de toestand van inheemse Indonesische vrouwen. De meeste brieven protesteren tegen de Javaanse culturele neiging om de ontwikkeling van vrouwen te belemmeren.

Ze wilde dat vrouwen de vrijheid hadden om te leren en te studeren. R.A. Kartini schreef over haar ideeën en ambities, waaronder zelf-ontwikkeling, zelf-onderricht, zelf-vertrouwen, zelf-werkzaamheid en solidariteit. Deze ideeën waren allemaal gebaseerd op religieusiteit, wijsheid, en Démasqué, dat is, geloof in God, wijsheid en schoonheid, samen met Humanitarianismus (humanitarisme) en Nationalismus ' (nationalisme).Kartini's brieven sprak ook over haar hoop op steun uit het buitenland. In haar correspondentie met Estell "Stella" Zeehandelaar, sprak R.A. Kartini haar verlangen uit om als Europese jeugd te zijn. Ze beeldde het leed van de Javaanse vrouwen uit, vol van traditie, niet in staat om te studeren, afgezonderd, en die bereid moeten zijn om deel te nemen aan polygameuze huwelijken met mannen die ze niet kennen.

Vegetarisme

Het is bekend uit haar brieven van 1902 oktober tot Abendanon en haar man dat op 23-jarige leeftijd Raden Adjeng Kartini een geest had om een vegetarisch leven te leiden. "Het is al enige tijd dat we denken om het te doen (om een vegetariër te zijn), ik heb zelfs jarenlang alleen groenten gegeten, maar ik heb nog steeds niet genoeg morele moed om voort te gaan. Ik ben nog steeds te jong, "schreef R.A.

Kartini ooit.Ze benadrukte ook de relatie van dit soort leven met religieuze gedachten. Ze is geciteerd, "leven als vegetariër is een woordeloos gebed voor de Almachtige."

Verdere studies en onderwijs

R.A. Kartini hield diep van haar vader, hoewel het duidelijk is dat haar diepe genegenheid voor hem nog een obstakel was voor de realisatie van haar ambities. Hij was progressief genoeg om zijn dochters te laten scholen tot de leeftijd van twaalf jaar, maar op dat moment sloot hij de deur stevig om verder te scholen. In zijn brieven sprak haar vader ook zijn genegenheid voor Kartini uit. Uiteindelijk gaf hij toestemming aan haar om te studeren om leraar te worden in Batavia (nu Jakarta), hoewel hij haar eerder had verhinderd haar studie in Nederland voort te zetten of medische school in Batavia te betreden.

De wens van R.A. Kartini om haar studie in Europa voort te zetten, werd ook in haar brieven uitgedrukt. Verschillende van haar penvrienden werkten in haar naam om Kartini in deze onderneming te ondersteunen. Veel van haar vrienden hebben hun teleurstelling geuit toen de ambitie van Kartini uiteindelijk werd gedwarsteld. Uiteindelijk werden haar plannen om in Japan te studeren veranderd in plannen om naar Tokio te reizen, op advies van mevrouw Abendanop dat dit het beste zou zijn voor R.A. Kartini en haar jongere zus, R. Ayu Rukmini.

Niettemin, in 1903 op de leeftijd van 24 jaar, kwam haar plannen om te studeren om leraar te worden in Tokio tot niets. In een brief aan mevrouw Abendanon schreef R.A. Kartini dat het plan was verlaten omdat ze getrouwd zou zijn: "Kortom, ik wil niet langer van deze gelegenheid gebruik maken, want ik ben getrouwd." Ondanks het feit dat de Nederlandse onderwijsafdeling van haar kant uiteindelijk toestemming had gegeven voor R.A. Kartini en R. ay. Rukmini om te studeren in Batavia.Toen de bruiloft naderde, begon de houding van R.A. Kartini ten opzichte van de Javaanse traditionele gewoonten te veranderen.

Ze werd toleranter. Ze begon te voelen dat haar huwelijk geluk zou brengen voor haar ambitie om een school voor inheemse vrouwen te ontwikkelen. In haar brieven zei ze dat niet alleen haar gewaardeerde man haar verlangen steunt om de houtsnijwerk industrie in Jepara en de school voor inheemse vrouwen te ontwikkelen, maar ze zei ook dat ze een boek ging schrijven. Helaas was deze ambitie ongerealiseerd als gevolg van haar vroegtijdige dood in 1904 op 25-jarige leeftijd.

Legacy

Kartini scholen, vernoemd naar haar, zijn geopend in Bogor, Jakarta en Malang. Ook in Nederland is een voor haar genoemde maatschappij gevestigd.

Kartini Day

De oude orde van Sukarno verklaarde 21 april als Kartini Day om vrouwen eraan te herinneren dat ze zouden moeten deelnemen aan "de hegemonische staats discours van Pembangunan (ontwikkeling)". Na 1965 herconfigureerden de nieuwe orde staat van Soeharto het beeld van Kartini van die van de radicale vrouwen bevrijder tot een die haar afspeelde als een plichtsgetrouw vrouw en gehoorzame dochter, "zoals alleen een vrouw gekleed in een kebaya die kan koken."

Bij die gelegenheid, in de volksmond bekend als Hari IBU Kartini of moeder Kartini dag, "jonge meisjes moesten strakke, getailleerde jassen, batik shirts, uitgebreide kapsels, en sierlijke sieraden aan school te dragen, zogenaamd repliceren Kartini's kleding, maar in werkelijkheid het dragen van een uitgevonden en meer vernauwing ensemble dan ze ooit deed."

De andere kant van Kartini

Als de vuurvliegjes in het midden van de duisternis van de nacht in de wildernis, was Abdullah bin Abdulkadir een laan. Terwijl Kartini, door Pramoedya, als toorts analgoed was.

Andere kant van Kartini RA. Kartini. Foto met dank aan: Special

Den Haag 1898, gehouden in een nationale tentoonstelling van vrouwen werken. De koningin Wilhelmina was blij om bij te wonen. Er tentoongesteld verschillende huishoudelijke ambachten en fabrieken werk van vrouwen werk.Er wordt gezegd dat koningin Wilhelmina lang genoeg stopte in een van de showrooms. De stand, genaamd "Javaanse" showrooms, toonde verschillende ambachten van de Nederlandse Oost-Indische vrouwen.

Blijkbaar is ze gefascineerd door Batik.Na het doorklappen en inspecteren van enkele batik stoffen, nam koningin Wilhelmina zelfs een hand om brochures te lezen die de ins en outs van batik kunst bevatten. Het verhaal over batik is in detail geschreven in de Nederlandse taal is zeer goed georganiseerd. De brochure is getiteld Hulthemse Japara.Natuurlijk zijn er niet heel weinig westerlingen die batik werken bewonderen, en niet in het minst onder degenen die versteld staan van de kwaliteit van Nederlands schrijven in de brochure.

H Bouman zei, het verhaal werd geschreven in "The perfect Dutch." Of een ander voorbeeld is de GP Rouffaer en HH Juynboll, die zegt "niemand kan gewoon de taal van zijn speciale belmieten negeren."Luister naar de titel van de brochure, Hulthemse Japara, het is gemakkelijk te vermoeden wie de auteur is. Ja, wie anders? De auteur is niet anders dan Kartini. Het schrijven werd gemaakt toen Kartini 19 jaar oud was.Aan Estelle Zeehandelaar, een jaar na de tentoonstelling in Den Haag, schreef Kartini een brief met een Tingly en enthousiast prediking, dat:"Een boeket batik, dat ik vorig jaar schreef voor de nationale tentoonstelling van vrouwen werken, en sindsdien niet gehoord nieuws, zal worden gepubliceerd in de normen van batik, die binnenkort tot de opkomst zal komen."Onverwacht werden Kartini's geschriften over de kunst van batik als verwijzingen opgenomen door twee Nederlandse antropologie, de GP Rouffaer en HH Juynboll.

De twee schreef een boek getiteld de batik-kunst in Nederlandsch-Indie en haar geschiedenis. In het voorwoord van het boek op pagina XI wordt vermeld, "het schrijven van raden ajeng Kartini is een belangrijk onderdeel van het eerste deel."Het antropologie werk op batik werd gecomponeerd door twee indologen, nadat het werd geïnspireerd door de geschriften van Kartini, Hulthemse Japara. Niet alleen Talk batik, Kartini praat ook Art Jepara carving. Pramoedya Ananta Toer in Call I Kartini noem maar op, "Kartini is Maecenas, hoedster en ontwikkelaar van Jepara Carving Art."Maecenas is een term die meestal wordt gegeven aan mensen die niet alleen een enorme interesse in kunst hebben, maar in plaats van dat, hij heeft zelfs vrijwillig zijn fondsen gewijd om het voortbestaan van de kunst traditie te beschermen De.

Afgeleid van de naam Gaius Cilnius Maecenas (70 – 8 v. Chr.), een politieke adviseur van de Romeinse keizer Augustus, werd hij als een succesvol beschouwd in de rol van een goede beschermheer van de kunst.Dus Kartini. Hij schreef een proza met de titel van een vergeten uithoekje of de vergeten hoek. Deze proza vertelt het verhaal van zijn vaderland, dat veel echte gebeeldhouwde artiesten heeft.

Maar ironisch genoeg is het vergeten mensen en hun werk krijgt geen zinvolle beloningen.Kartini schreef niet alleen proza, maar nam contact op met verschillende Nederlanders in Semarang en Batavia. Neem ook contact op met Oost en West, een ambachtelijke vereniging in Indië. Door Kartini worden ze allemaal aangemoedigd om te helpen bij het promoten van de ambachtelijke producten van Jepara Carving, in het buitenland en in het binnenland.Kartini gaf ook begeleiding aan ambachtslieden uit Blakang Gunung om verschillende soorten meubels en ambachten op de markt te brengen voor Semarang, Batavia en zelfs Nederland.

Kartini is meer dan het verzenden van vele voorbeelden van Jepara carving producten overal. Hij stuurde zelfs een verjaardagscadeau naar Zijne Majesteit Koningin Wilhelmina, toen de nummer een man in Nederland de leeftijd van 24 jaar binnenkwam.De volledige inspanningen van Kartini waren vruchtbaar. Vraag naar Jepara carving industrieproduct goederen worden gestimuleerd tot verdubbelde tijden. De impact, in aanvulling op de prijs van handwerk succesvol gesneden verkocht tegen een hoge prijs, gebeurde ook toegenomen welzijn van de artiesten carving in Jepara. Op dezelfde manier slaagde Kartini er ook in om het welzijn van de goud ambachtslui en weven te verbeteren.

Ja, het lezen van het werk van Pramoedya Ananta Toer ziet eruit hoe het beeld van het Kartini-profiel niet alleen beperkt is tot het kader van de emsipatieve kwesties van vrouwen, maar ook de facetten van bezorgdheid en maagdelijkheid van Kartini voor andere humanisme kwesties Werd geschoten. Bel me Kartini alleen, dit werk van Pram, kan worden gezegd als een poging om de verkenning van kartini's gedachten te doen.Geplaatst op het sociologische landschap van de Javaanse, naoorlogse 1825 – 1830, waar het kapitalisme werd gesteund door plantages en gedwongen teelt, evenals de opkomst van liberale politieke "overwinningen" en pogingen om de politieke ethiek te realiseren, het bestaan van Kartini door Pramoedya wordt geplaatst in het historische moment van de overgangsperiode, van de oude fase van de Europese kolonisatie tot de moderne fase, met zijn verschillende implicaties.Op het cruciale punt van de overgangs geschiedenis van deze tijd vergelijkt Pram – zo vaak genoemd – de positie van Kartini met de figuur van Abdullah bin Abdulkadir uit Singapore.

Zowel als Pram zijn de monumenten van de culturele geschiedenis van Zuidoost-Azië in de overgangsperiode.Door deze twee mannen heeft Zuidoost-Azië bewust elementen van nieuwe culturen in het oostelijk leven opgenomen. In die tijd werden Oosterse en westerse culturen met elkaar verkoogen. Maar, Abdullah en Kartini met de normen bouwden synthese en profiteerden van nieuwe waarden die Zuidoost-Azië raakte.Hoewel beide zijn monumenten of monument in Zuidoost-Aziatische culturele geschiedenis, volgens Pram, er is een verschil in de waarde. Neem de analogie tussen de duisternis van de nacht in de wildernis als een wedstrijd voor Abdullah, terwijl Kartini analgoed was voor de fakkel. Met deze fakkel, volgens Pram, had hij later op de dag de weg van zijn volk naar onafhankelijkheid verlicht.

De door Abdullah geschreven substantie heeft net portretten en kritiek geschilderd, terwijl de geschriften van Kartini zijn gearriveerd in analyse, begrip en begrip. Als Abdullah zijn kracht op de dynamiek behaalde, verwierf Kartini zijn kracht aan de filosofie en elan van patriottisme die nooit opdroogde.Bovendien, als Abdullah een journalist en een verslaggever was, was Kartini meer een krijger en een denker. Als Abdullah zich hier rechtstreeks aan zijn landgenoten leek te beperken, sprak Kartini opzettelijk rechtstreeks met de Europeanen, zowel hier als daar, in het hart van het imperialisme. Dus als Abdullah de neiging heeft om incidentele kritiek te lanceren, ziet Kartini er fundamenteler uit.Zo prijst Pramoedya de figuur van Kartini.

De auteur van een historische romance die meerdere malen genomineerd werd als Nobelprijswinnaar is alom bekend als een persoon die nota bene niet gemakkelijk een lofprijzing geeft. Maar de houding van Pram bij Kartini ziet er duidelijk heel anders uit.Luisterend naar het beeld van Kartini, onder de indruk was hij niet ver van het beeld van de vrouwelijke afbeelding ooit gemaakt door Pram, de figuur van het strand meisje en Nyai Ontosoroh in de tetrogie van de menselijke aarde, de kinderen van alle volkeren, voetstappen en broeikasgassen. De belangrijkste figuur van Kartini, beide figuren in de romans, is even prisoned door de omgeving van zijn socioculturele structuur, maar vecht nog steeds volgens zijn conditie.

Interessant is dat Kartini, geboren en getogen in de Javaanse feodale omgeving, juist afgebeeld wordt als de vrouwelijke protagonist van de zachte, onderdanige en afgetreden (Nrima) over de bepaling van de socioculturele kracht die het is. Uit de titel bewust gekozen kinderwagen, bel me Kartini alleen-een groet die inderdaad afkomstig is van het woord Kartini zelf-toont de strenge houding van Kartini: Emoh feodalisme.Daarnaast beschrijft Pram ook de culturele geest van Kartini.

Een van de kenmerken van de kust cultuur is dat het gemakkelijk is om ideeën voor vernieuwing en verandering te aanvaarden. Maar de aard van de gedachte gevormd door het mariene milieu en de ernst Golf maakt de cultuur van de kust meer kans om te worden gekenmerkt door dappere, ongecompliceerde, en zelfs minder rebelse personages.De geschriften van Kartini werden ook beoordeeld door kinderwagen als een "ziel".

Niet alleen een goede literaire waarde, maar ook een stof die gewijd is aan de inspanningen om verantwoordelijkheid te zoeken voor armoede en onwetendheid en andere kwesties waarmee de bevolking te kampen heeft. Volgens Pram is de auteur of het schrijven voor Kartini een sociale taak.Kortom, volgens Pram heeft Kartini emancipatie meegemaakt. Op haar ontwaken is bewustwording van het recht en de gelijkheid van haar graden als menselijke wezens ontstaan. Vanaf hier was hij in staat om de taak uit te voeren in zijn positie als tutor, namelijk als denker.Toegegeven, in de context van de uitgifte van Antipolygamie Kartini mislukte. Maar de moeite waard om te onthouden, het huwelijk van Kartini vond plaats op de leeftijd van 24 jaar. Dit betekent dat Kartini in de leeftijd van 23 jaar is geweest.

Javaanse vrouwen in de leeftijd van 23 jaar ongehuwde werden op dat moment zeer fenomenaal voor de Javaanse culturele context, vooral in de omgeving van Priyayi class.Er zijn paradoxale situaties die moeilijk te dekken lijken. Kartini's liefde en toewijding als kind aan haar vader, Sosroningrat, de regent van Jepara, maakte haar eindelijk niet volledig succesvol tegen de cultuur van het feodalisme. Zijn huwelijk als honing met de regent van Rembang, Djojoadhiningrat, is onvermijdelijk. Het gebeurde op 8 november 1903, nadat Kartini werd geannuleerd om een school beurs te krijgen in Nederland.Kartini zei dat de tragische kreunt aan mevrouw Abendanon werd verteld, ongeveer een maand voor de trouwdag. Hij voelde tevergeefs dood. Moreel brak, en had geen enkele macht anders.Door president Sukarno, de vrouw geboren op 21 april 1879 werd bepaald door presidentieel decreet no. 108 jaar 1964 als een nationale held. Harsya W Bachtiar besprak ooit de achtergrond van de titel van de held. Kartini image is volgens hem een ontwerp van het Nederlandse kolonialisme.

Zelfs later, niet een paar mensen begon een zaak te zijn, waarom Kartini en niet de cut Nyak dien of Dewi Sartika, dat was het icoon van de opstanding van vrouwen?Helaas, polemiek gerelateerd aan de kwestie van Kartini antipolygamie aan de ene kant en kartini's houding accepteren de aantrekkingskracht aan de andere, Pramoedya niet verder spreken.

Het is niet precies de reden bekend voor de auteur van deze Blora. Het is waarschijnlijk omdat de focus van kinderwagen schrijvers was om de rol van Kartini als pionier van Indonesisch nationalisme te schieten in plaats van als een feministe.Op dit punt is de conclusie van de Sumartana in het boek van God en religie in de strijd van de Kartini Inner, interessant:"Hij verliest, maar niet zonder oppositie.

De nederlaag van Kartini is een aflevering die eerlijk en openlijk moet worden erkend. Die nederlaag is ook een integraal onderdeel van de geschiedenis van ons land.De geschiedenis van een natie hoeft niet te worden geschreven als een opeenvolging van overwinningen. Deze geschiedenis is geen menselijke geschiedenis. De geschiedenis is niet geschreven in misleidende intentie.

De geschiedenis is geen sprookje van illusie om het instinct van grootheidswaanzin of narsisime te dienen.Dit is precies de wijsheid van een paradox in de geschiedenis. Kartini's nederlaag kan concluderen dat de geschiedenis van de Indonesische natie echt een menselijke geschiedenis is die de overwinning en nederlaag kent, de afwisseling van verandering.Wanneer een ' held ' een beeld is van een zege vieus persoon of altijd wint in zijn strijd tegen incompetentie en onderdrukking, komt Kartini niet in aanmerking om een ' held ' te worden genoemd.Echter, in zijn brieven die we tot nu toe nog kunnen lezen, voelen we ons als een natie in de harde strijd die door hem gedaan wordt. Er zijn symbolen, idiomen en uitingen van gevoelens die luisteren naar de zeer intense strijd van de mens. Misschien is het omdat het een bron van eeuwige inspiratie voor alle mensen kan zijn. "

Bronnen:
- indonesia.go.id
- arkeu.com

Post a Comment

0 Comments